Komt allen op 17 mei ‘participeren’

on

De ‘burgerparticipatie’ over de planvorming voor een nieuwe locatie van het busstation gaat nu echt van start. Op 17 mei a.s. is er een eerste bijeenkomst. Op 7 juni een tweede. Komt allen!

17 mei, van 17.30 uur tot 21.30 uur, Stationsplein 107

aanmelden tot 12 mei via r.kleine@leiden.nl

Het gemeentebestuur nodigt ons allen uit om samen vast te stellen welke onderzoeken er gedaan moeten worden vóórdat er gewerkt kan worden aan verschillende varianten.

Uiteraard zijn zij allang op de hoogte van onze vragenlijst van ruim 90 knelpunten, maar kenneijk willen zij het ook nog eens uit uw mond horen. Dat kan natuurlijk, dus komt allen!

7 juni, van 18.30 uur tot 21.30, Stationsplein 107

aanmelden niet nodig

Bij deze tweede bijeenkomst gaat het erom de verschillende belangen en ideeën te verzamelen en ‘met ons te delen’. Wij gaan daar natuurlijk ook naartoe. Kom met ons mee!