Te veel en te snel

‘De locatie van het busstation heeft gevolgen voor vele zaken die de stad aangaan. En het wordt ook weer door vele zaken beïnvloed. Daarom is de extra tijd tot november 2017 voor een nieuwe gedegen locatiestudie – waar nu al weer drie maanden van voorbij zijn – tot het einde van dit jaar (2017) volstrekt onvoldoende.’

Met die boodschap togen Wim Scholten en Hans van Dalen van het bestuur van wijkvereniging het Houtkwartier naar het gesprek met de nieuwe – externe – omgevingsmanager *) voor het project busstation. Die omgevingsmanager, Tom den Boer van WesselinkVanZijst (‘Sterk in professioneel belangenmanagement en omgevingsmanagement’), had inmiddels zelf een lijst van 130 belangrijke zaken opgesteld. Wat aardig overeenkomt met de circa 90 van onze argumentenkaart.

De omgevingsmanager heeft als opdracht van het gemeentebestuur ‘een intensief participatieproces te begeleiden. Dit moet er toe leiden dat in november de gemeenteraad een besluit kan nemen over twee varianten met draagvlak.’

Overambitieus en overhaast

Het Houtkwartier vindt de planning van dit participatieproces overambitieus. ‘Het zou in mei moeten starten. Dan heb je nog vijf maanden de tijd, waaronder de zomervakanties. Het is niet reëel om in die periode draagvlak te krijgen voor twee weloverwogen opties.’

Vandaag of morgen zal bureau WesselinkvanZijst haar voorstel voor de inrichting van het participatieproces bij opdrachtgever burgemeester en wethouders inleveren. Wat daarin van onze wensen is terechtgekomen weten wij niet. Daar zijn wij niet bij betrokken.

*) Overigens zijn wij van mening dat een gemeentebestuur zijn omgeving niet moet managen, maar moet dienen.