Het Groen rond Dieperpoel

Vorige week hebben we als wijkvereniging een overleg gehad met de wijkambassadeur Groen en Openbare Ruimte van de gemeente. Via dit nieuwsbericht willen we jullie met name informeren over de gemaakte afspraken over het groen rondom Dieperhout. Houtlaan De berm aan de kant van de nieuwe huizen. Voor de nieuwbouw bloeiden hier in het voorjaar…

Groene Corridor maakt Leiden nog Biodiverser !

Het laatste nieuws over onze Groene Corridor Via dit bericht willen we jullie informeren over de stand van zaken met betrekking tot onze Groene Corridor. Er is nog niet veel echt zichtbaar. Achter de schermen zijn er echter allerlei ontwikkelingen. Het is 7 jaar geleden, dat de gemeenteraad op meerdere momenten heeft besloten om de…

februari 2020 Nieuwsbrief Houtkwartier

Ook in februari hebben we weer een NIeuwsbrief voor onze wijk. Het verheugende is dat we als wijkvereniging merken en zien dat we steeds betere kunnen samenwerking met de gemeente. Dit uit zich in meer projecten die vanuit de gemeente in een vroeg stadium aan de wijk worden voorgelegd en waar u, als bewoner, zich…

Duurzaam Houtkwartier

Dinsdag 10 december hadden we een goed bezochte bijeenkomst over de energietransitie in onze wijk. We hadden een aantal sprekers: vanuit de gemeente Yung Lie, vanuit de buurt Prof Annelies Huigen en Prof. Alfons van Marwijk, vanuit de Merenwijk Tjitske Veldkamp en Maaike de Loos en Coenraad Spaans met een prachtig voorbeeld van een energie…

Duurzaam Houtkwartier, wat kan je zelf doen!?

Dinsdag 10 December begint om 19:30 in het Driestar een buurt bijeenkomst met als thema Duurzaam Houtkwartier. We willen als wijkvereniging graag het denken en ook doen over duurzaamheid in onze wijk ondersteunen. Daarvoor hebben we een tweetal experts uit onze wijk bereid gevonden om ons op weg te helpen. Er is iemand van de…

Helpt u het Houtkwartier van het gas af?!

De regering en ook onze gemeente heeft grootse plannen om Nederland van het gas af te halen. Dat heeft grote consequenties, met name ook voor een wijk als de onze met veel huizen die (ver) voor het jaar 2000 zijn gebouwd. Als wijkvereniging zouden we graag een idee krijgen wat de huidige klimaatvisie voor onze…

“Hoog Sammy”. Ramses Shaffy komt in het Terweepark

Leiden krijgt er een ontdekking bij, een plek met prachtige verhalen: “Hoog Sammy” het monument in het Terweepark bij Leiden Centraal. De officiële onthulling van Hoog Sammy is op zaterdag 15 juni om 15.30 in het Terweepark achter Leiden Centraal. Opgeluisterd door de wethouder Yvonne van Delft en een Shaffy Koraal voor iedereen met natuurlijk…

Voor of tegen extreem hoge woontorens op het Connexxion terrein?

In onze wijk ligt het Connexxionterrein. Een groot terrein dat de gemeente onlangs heeft gekocht. Eén van de mogelijke opties is om daar woningbouw te realiseren. Het getal van 350 – 400 woningen op het Connexxionterrein is meer dan eens door de gemeente genoemd. Een dergelijk groot aantal woningen kan alleen als er extreem hoge…

Leidse Hout: (hulp)Gidsen gezocht!

De afgelopen jaren heeft vrienden van de Leidse Hout het IVN bereid gevonden om Natuurexcursies te verzorgen in de Leidse Hout. Met veel genoegen hebben wij deze excursies onder uw aandacht gebracht. Wellicht is het u opgevallen dat de frequentie van de excursies is afgenomen. Deze afname wordt niet veroorzaakt door een verminderde bereidheid tot…

Participatie Posthof rotonde komt niet van de grond

Al vele jaren bestaat vanuit de wijk de behoefte om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer over de Posthof rotonde te verbeteren. De gemeente heeft nu de Posthof rotonde onderdeel gemaakt van het project verbeteren verbinding-as Noord Zuid Bio Science Park (van Naturalis tot en met Posthof rotonde (zie de linker figuur).  Aanleiding,…

Onze wijk wordt nog mooier. Help mee het buurtinitiatief voor het monument _Hoog Sammy_ te realiseren. Tot zijn 18de jaar woonde Ramses Shaffy in het Houtkwartier, fietste hij door de Vogelwijk met zijn vader naar school en had hij vrienden in de Raadsherenbuurt. Over zijn Leidse jaren bij zijn pleegouders zei hij later: ‘Hier lag…

Succesvolle Houtkwartier Buurtbijeenkomst

Op 31 januari hebben we een bijzonder goed bezochte en interessante wijkbijeenkomst gehad in het Driestar. Naast een groot aantal wijkbewoners was ook wethouder Leewis aanwezig. De wethouder liet blijken open te staan voor de inbreng van de buurt. Er waren een aantal zeer interessante presentaties over: ontwikkelingen in de wijk ontwikkelingen van het openbaar…

Hoe hoog worden de (woon)-torens in Leiden?

Er is flink wat discussie over de hoogbouw in Leiden. Afgelopen vrijdag stond er in het Leidsch Dagblad een artikel over een groep bewoners die een referendum willen over de maximale hoogte van de torens in Leiden. Het artikel kunt hier lezen. De bewoners vinden hoogbouw prima maar liever niet onbeperkt de hoogte in. Ze…

Houtkwartier 2040! Buurtbijeenkomst met Wethouder Leeuwis op 31 januari om 19:30

HOUTKWARTIER 2040 Wijkbijeenkomst op 31 januari om 19:30 in het Driestar met wethouder Leeuwis: Thema Houtkwartier 2040. Op donderdag 31 januari organiseert de wijkvereniging bij de Driestar school (Vennemeerstraat) een bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden over de toekomst van het Houtkwartier. We hebben het gemeentebestuur, leden van de gemeenteraad, Rover en ook de pers uitgenodigd….

Stukken voor de ALV van 11 januari 2019

Hieronder vindt u alle stukken voor de ALV van 11 januari 2019. Door op de link te klikken gaat u naar het desbetreffende stuk. Agenda 11-01-2019 ALV Activiteitenlijst 2019 20190105 Houtkw activiteitenverslag 2018 houtkwartier ALV verslag 18012018 Statuten Wijkvereniging Houtkwartier – tekstdocument met aanpassingen

Bestuurslid gezocht!

In de aankomende ALV van 11 januari zal Ronald Daalmeijer, na jaren van toewijding aan de wijk, aftreden als lid van het bestuur van de wijkvereniging. Ronald heeft meer dan 10 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en alle roerige tijden in de wijk mee gemaakt. Wij danken Ronald hartelijk voor zijn inzet voor onze…

Nieuwjaarsreceptie & ALV Houtkwartier: 11 januari 2019.

Komt u op vrijdag 11 januari naar de Nieuwjaarsborrel en de Algemene Ledenvergadering in het Theehuis van de Leidse Hout?! Vanaf 19.30 uur bent u welkom. Om op de Ledenvergadering mee te kunnen stemmen moet u wel lid zijn. Dat kunt u worden door de contributie voor het (bijna) afgelopen jaar van € 20,- (per…

Houtkwartier wordt definitief Bouwkwartier.

Veel sneller dan gedacht wordt de gemeente concreet met haar plannen voor het Connexxion terrein. Het Connexxion terrein is gekocht voor 8,5 miljoen euro met de bedoeling er over 4 jaar 350 – 400 woningen te bouwen. Dit respijt van 4 jaar, is ingegeven door het feit dat de huidige vervoers-concessie van Arriva nog loopt…

Wijkvereniging in gesprek met Wethouder Leeuwis

De wijkvereniging heeft onlangs overleg gehad met wethouder Martine Leewis, verantwoordelijk voor Stedelijk Beheer, Bereikbaarheid en Groen. We hebben een goed gesprek gehad en lijken eenzelfde kijk te hebben op hoe zaken zouden moeten lopen: Vroegtijdige betrokkenheid van de wijk, integraal kijken en pas aan het eind convergeren. Toekomstbestendig en vooral kijken naar wat er…

Krijgt het Houtkwartier een mooiere achtertuin?

Op 22 september heeft het gemeentebestuur besloten een visie te ontwikkelen voor het gebied rond de Schipholweg. Het streven is om deze gebiedsvisie begin 2019 gereed te hebben en dan het besluitvormingsproces te starten. De gebiedsvisie wordt de komende maanden opgesteld in samenwerking met eigenaren, huurders, ontwikkelaars, beleggers, maatschappelijke organisaties, gebruikers en omwonenden van de…