Leiden koopt Hotel Haas – 12 december informatieavond

Dinsdag 28 november heeft het college van B&W besloten het Mariënpoel Hotel, Mariënpoelstraat 1a aan te kopen. Informatieavond 12 december van 18.30 tot 20.00 Visser ’t Hooft, Kagerstraat 1 Indien ook de gemeenteraad akkoord gaat zal het pand – na een beperkte interne verbouwing – verhuurd worden aan stichting De Binnenvest. Het pand zal gaan…

Hoe houden wij het Houtkwartier ‘schoon, heel en veilig’?

Of wij voortaan willen bijdragen aan het onderhoud van de openbare ruimte? Dit is de vraag die het gemeentebestuur ons op een bewonersavond in januari onder de titel ‘Samen aan de Slag’ wil voorleggen. Eerst maken wij samen een inventarisatie van de staat van dat onderhoud. 23 januari 2018, bewonersavond ‘Samen aan de Slag’ Bonaventura,…

Hoe komt de nieuwbouw van Bonaventura eruit te zien?

Afgelopen september hebben architecten en maquette getoond van de voorgestelde nieuwbouw van het Bonaventura aan de Boerhaavelaan. De hoofdingang komt aan de Van Swietenstraat te liggen. Dit zijn de eerste foto’s. Naast een hoofdgebouw met twee verdiepingen wordt er ook nog een pand met twee gymzalen geplaatst.  

Einde oefening busstation, op 6 december

Kom nog één keer allemaal naar een bijeenkomst over het busstation. Op 6 december kan iedere belangstellende kennis nemen van de uitkomsten van de (zomer)onderzoeken naar de locaties van het busstation. 6 december, van 17.00 tot 20.00 Stationsplein 107 De bijeenkomst is door het gemeentebestuur opgezet als ‘informatiemarkt’. Wij kunnen dan documenten inzien en met…

Veldloop Leidse Scholen gewonnen door St. Josephschool

Afgelopen vrijdag 3 november waren onze buren gastheer voor de Veldloop Leidse Scholen. Zo’n 200 scholieren hebben zich tot het uiterste ingespannen tijdens de Leidse veldloopkampioenschappen. Vooral bij de 1300 meter lange wedstrijd voor basisscholen was de spanning gistermiddag te snijden. De St. Josephschool troefde Woutertje Pieterse en de Morskring af. Wedstrijd voor Leo Kanner-klassen…

Busstation blijft aan Stadszijde

Vandaag maakte wethouder Paul Laudy het besluit van B&W bekend om de huidige locatie van het busstation aan te wijzen als dé locatie van het busstation. Daarmee is het Terweepark als locatie voor het busstation van de baan. Verplaatsing busstation van de baan De wijkvereniging is hier enorm blij mee. Wij danken de vele ambtenaren…

Shaffy Podium, Een Leids hommage aan Ramses Shaffy

Ramses Shaffy is een van de grootste muzikale talenten die Leiden heeft voortgebracht. Zijn Leidse jaren zijn aanleiding voor een speciaal Open Podium op zaterdag 9 september: het Shaffy Podium. Jong talent en oude vrienden brengen in de Theaterzaal van Het Leidse Volkshuis een eerbetoon aan het rijke oeuvre en leven van Ramses Shaffy. Onder…

Volgende week: BuurtBarbecue!

Op 9 september hopen wij zoveel mogelijk bewoners van het Houtkwartier te zien op de BuurtBarbecue op de Koppoelplaats. Woont u ergens binnen de lijntjes van deze kaart? Dan bent u van harte welkom. Inloop is vrij, de barbecue wordt u aangeboden door de Wijkvereniging. U betaalt alleen zelf voor drankjes. En u hoeft zich…

Bouwend Nederland: Laudy ga onder de grond!

Sorry, dit is oud nieuws dat ik vond bij het uitharken van mijn mailbox. Maar te leuk om helemaal voorbij te laten gaan: voormalig werkgever van wethouder Laudy dringt er bij het stadsbestuur op aan een ondergronds busstation te bouwen! Leidsch Dagblad 7 juli 2017 (jpg)

Locatie busstation wordt breed onderzocht

Het ‘participatietraject’ over de locatie van het busstation stuurt serieus aan op gelijkwaardige beoordeling van vele alternatieve locaties voor het busstation. Dat bleek op de laatste bijeenkomst voor de zomer op 5 juli jl. Gezien de vele – waarschijnlijk betere – opties lijkt het aannemelijk dat de locatie Terweepark niet meer serieus genomen zal worden….

Gemeente verklaart status parkeerboetes

“Persverklaring parkeerboetes Naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag zijn er berichten verschenen dat parkeerboetes (lees: naheffingsaanslagen) van de gemeente Leiden sinds 2015 niet geldig zijn. Dit is niet juist. De uitspraak van het hof betreft een parkeerboete uit de eerste helft van 2015. Tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2015…

Aiaiaiai: Alle parkeerboetes in Leiden sinds 2015 onbevoegd uitgeschreven

Wat een heerlijke primeur heeft het Leidsch Dagblad – lees die krant! – weer. Het gerechtshof heeft een foutparkeerder in het gelijk gesteld: hij kreeg ten onrechte een parkeerboete omdat niemand bij de gemeente Leiden feitelijk bevoegd was een boete uit te schrijven . . . sinds 1 januari 2015. Lees hier alles. Wij laten…

ROVER’s redelijke verzoek: ‘Raad houd vast aan je uitgangspunten’

Vandaag stuurde ROVER een redelijke vraag per brief aan de gemeenteraad: ‘Wij verzoeken u om uw uitgangspunten voor het beoordelingskader duidelijk mee te geven.’ Waarom? Omdat het is opgevallen dat in de brief van burgemeester en wethouders van 27 juni over ‘het participatieproces locatiekeuze busstation’ “wel uw [de gemeenteraad, red.] constateringen in de motie VOD…

Wijkvereniging schenkt Openlucht Theater € 1000

Na de vernietiging van het podiumbaldakijn van het Openluchttheater door vandalen op 4 juli jl., stuurden de vrijwilligers een oproep voor een bijdrage aan vervanging rond. Het bestuur van de wijkvereniging heeft besloten hen € 1000,- te schenken. Wij kregen deze reactie: Wat een geweldige geste van het Houtkwartier: € 1.000,- voor de reparatie van…

Zaterdag 9 september: BuurtBarBeCue

Houdt u alvast de datum vrij?! Zaterdag 9 september zal de BuurtBarBeCue van het Houtkwartier plaatsvinden. Aan locatie en locatie wordt nog gewerkt.

5 juli opnieuw Bijeenkomst Busstation

Daar gaan wij weer! Op 5 juli is er wederom een ‘participatiebijeenkomst’ over de locatie van het busstation. Wij krijgen ditmaal voorgelegd wélke onderzoeken het gemeentebestuur wil uitvoeren naar aanleiding van de kwesties die wij op 17 mei en 7 juni gesignaleerd hebben. E.e.a. zal op 4 juli al zijn afgestemd met ‘de klankbordgroep’.  …

Brand in het Openlucht theater

Zonder commentaar overgenomen van de mail van het Openlucht Theater: “In de nacht van 1 juli op 2 juli jongstleden hebben vandalen de overkapping in brand gezet. Wat rest zijn de palen en de tuibanden. Het OLT-team blijft achter met een schadepost van rond €5.000,- Draagt u het openluchttheater in de Leidse Hout een warm…

Wie zitten er in de klankbordgroep?

Afgelopen week vroegen wij ons af wíe er in de klankbordgroep van het ‘participatietraject busstation’ zitten. De procesbegeleiders van Wesselink Van Zijst zullen deze groep raadplegen over de concept onderzoeksagenda. Niet onbelangrijk dus. Het antwoord op het wíe en hóe is nu bekend. Het antwoord op de vraag waaróm dit gezelschap ‘een evenwichtige vertegenwoordiging van…

En daar gaan we weer . . . derde ronde over het busstation

Het gemeentebestuur nodigt u opnieuw uit voor een bijeenkomst. Ditmaal gaat het over de “ambities stationsgebied”. Het slechte nieuws is dat dit géén ‘participatie’, maar een informatiebijeenkomst is. De gemeente zal “een presentatie geven over de strategische belangen (..) en de oplossingen die zijn geformuleerd.” Die staan dus kennelijk níet ter discussie. Inmiddels zijn wij…

Past een busstation op de taxistandplaats?

Ja hoor, dat past. Een inwoner van de Merenwijk, Aad van de Wijngaart, besteedt zijn tijd niet aan ‘geeltjes plakken op de participatieavond’. Hij meet, ontwerpt en tekent gewoonweg een busstation bovenop de huidige taxistandplaats: “. . . de gemeente organiseert bijeenkomst[en] waar gewone burgers met ideeën kunnen komen om de busstationkwestie op te lossen….