Voor of tegen extreem hoge woontorens op het Connexxion terrein?

In onze wijk ligt het Connexxionterrein. Een groot terrein dat de gemeente onlangs heeft gekocht. Eén van de mogelijke opties is om daar woningbouw te realiseren. Het getal van 350 – 400 woningen op het Connexxionterrein is meer dan eens door de gemeente genoemd. Een dergelijk groot aantal woningen kan alleen als er extreem hoge…

Leidse Hout: (hulp)Gidsen gezocht!

De afgelopen jaren heeft vrienden van de Leidse Hout het IVN bereid gevonden om Natuurexcursies te verzorgen in de Leidse Hout. Met veel genoegen hebben wij deze excursies onder uw aandacht gebracht. Wellicht is het u opgevallen dat de frequentie van de excursies is afgenomen. Deze afname wordt niet veroorzaakt door een verminderde bereidheid tot…

Participatie Posthof rotonde komt niet van de grond

Al vele jaren bestaat vanuit de wijk de behoefte om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer over de Posthof rotonde te verbeteren. De gemeente heeft nu de Posthof rotonde onderdeel gemaakt van het project verbeteren verbinding-as Noord Zuid Bio Science Park (van Naturalis tot en met Posthof rotonde (zie de linker figuur).  Aanleiding,…

Onze wijk wordt nog mooier. Help mee het buurtinitiatief voor het monument _Hoog Sammy_ te realiseren. Tot zijn 18de jaar woonde Ramses Shaffy in het Houtkwartier, fietste hij door de Vogelwijk met zijn vader naar school en had hij vrienden in de Raadsherenbuurt. Over zijn Leidse jaren bij zijn pleegouders zei hij later: ‘Hier lag…

Succesvolle Houtkwartier Buurtbijeenkomst

Op 31 januari hebben we een bijzonder goed bezochte en interessante wijkbijeenkomst gehad in het Driestar. Naast een groot aantal wijkbewoners was ook wethouder Leewis aanwezig. De wethouder liet blijken open te staan voor de inbreng van de buurt. Er waren een aantal zeer interessante presentaties over: ontwikkelingen in de wijk ontwikkelingen van het openbaar…

Hoe hoog worden de (woon)-torens in Leiden?

Er is flink wat discussie over de hoogbouw in Leiden. Afgelopen vrijdag stond er in het Leidsch Dagblad een artikel over een groep bewoners die een referendum willen over de maximale hoogte van de torens in Leiden. Het artikel kunt hier lezen. De bewoners vinden hoogbouw prima maar liever niet onbeperkt de hoogte in. Ze…

Houtkwartier 2040! Buurtbijeenkomst met Wethouder Leeuwis op 31 januari om 19:30

HOUTKWARTIER 2040 Wijkbijeenkomst op 31 januari om 19:30 in het Driestar met wethouder Leeuwis: Thema Houtkwartier 2040. Op donderdag 31 januari organiseert de wijkvereniging bij de Driestar school (Vennemeerstraat) een bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden over de toekomst van het Houtkwartier. We hebben het gemeentebestuur, leden van de gemeenteraad, Rover en ook de pers uitgenodigd….

Stukken voor de ALV van 11 januari 2019

Hieronder vindt u alle stukken voor de ALV van 11 januari 2019. Door op de link te klikken gaat u naar het desbetreffende stuk. Agenda 11-01-2019 ALV Activiteitenlijst 2019 20190105 Houtkw activiteitenverslag 2018 houtkwartier ALV verslag 18012018 Statuten Wijkvereniging Houtkwartier – tekstdocument met aanpassingen

Bestuurslid gezocht!

In de aankomende ALV van 11 januari zal Ronald Daalmeijer, na jaren van toewijding aan de wijk, aftreden als lid van het bestuur van de wijkvereniging. Ronald heeft meer dan 10 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en alle roerige tijden in de wijk mee gemaakt. Wij danken Ronald hartelijk voor zijn inzet voor onze…

Nieuwjaarsreceptie & ALV Houtkwartier: 11 januari 2019.

Komt u op vrijdag 11 januari naar de Nieuwjaarsborrel en de Algemene Ledenvergadering in het Theehuis van de Leidse Hout?! Vanaf 19.30 uur bent u welkom. Om op de Ledenvergadering mee te kunnen stemmen moet u wel lid zijn. Dat kunt u worden door de contributie voor het (bijna) afgelopen jaar van € 20,- (per…

Houtkwartier wordt definitief Bouwkwartier.

Veel sneller dan gedacht wordt de gemeente concreet met haar plannen voor het Connexxion terrein. Het Connexxion terrein is gekocht voor 8,5 miljoen euro met de bedoeling er over 4 jaar 350 – 400 woningen te bouwen. Dit respijt van 4 jaar, is ingegeven door het feit dat de huidige vervoers-concessie van Arriva nog loopt…

Wijkvereniging in gesprek met Wethouder Leeuwis

De wijkvereniging heeft onlangs overleg gehad met wethouder Martine Leewis, verantwoordelijk voor Stedelijk Beheer, Bereikbaarheid en Groen. We hebben een goed gesprek gehad en lijken eenzelfde kijk te hebben op hoe zaken zouden moeten lopen: Vroegtijdige betrokkenheid van de wijk, integraal kijken en pas aan het eind convergeren. Toekomstbestendig en vooral kijken naar wat er…

Krijgt het Houtkwartier een mooiere achtertuin?

Op 22 september heeft het gemeentebestuur besloten een visie te ontwikkelen voor het gebied rond de Schipholweg. Het streven is om deze gebiedsvisie begin 2019 gereed te hebben en dan het besluitvormingsproces te starten. De gebiedsvisie wordt de komende maanden opgesteld in samenwerking met eigenaren, huurders, ontwikkelaars, beleggers, maatschappelijke organisaties, gebruikers en omwonenden van de…

Aanpassing van de Posthof-rotonde !

In juli heeft de gemeenteraad, via de kaderbrief 2019, een budget gereserveerd voor het oplossen van verkeersknelpunten aan de oostzijde van het Bio Science Park/westzijde Leiden Centraal Station. Het gaat om een budget van € 15 mln. Concreet gaat het om het verbeteren van de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid op de Rijnsburgerweg, …

Nieuwbouw Bonaventura, officiele bouwstart 9 November

Het oude VMBO gebouw van het Bonaventura collega aan de Marienpoelstraat is gesloopt en met de nieuwbouw is een aanvang genomen. Hoewel de bouw dus feitelijk al is begonnen, vindt op 9 november de officiële starthandeling plaats. Dan wordt ook de nieuwe naam van de school onthuld. Het programma voor 9 november ziet er als…

Word lid van de Wijkvereniging

Je woont in de groenste wijk van Leiden , daar heb je waarschijnlijk bewust voor gekozen! Kies er dan ook voor om lid te worden van de wijkvereniging. De wijkvereniging wil graag een rol spelen bij: de onderlinge band tussen de inwoners van de wijk onderlinge zorg en aandacht voor de leefomgeving belangenbehartiging bij het…

Bouw VMBO Bonaventura, ingekomen brief van Bouwbedrijf Huurman

Datum : 28-09-2018 Behorende bij het werk : Bouw VMBO Boerhaavelaan te Leiden Opdrachtnummer : 18302.0002 AAN OMWONENDEN / BELANGHEBBENDEN In opdracht van SCOL starten wij in de week van 1 oktober 2018 met de nieuwbouw van VMBO Boerhaavelaan. Aanstaande dinsdag 02-10-2018 zal er groot transport plaatsvinden in de Boerhaavelaan i.v.m. bevoorrading van de boorstelling…

Gemeente aan zet!

20180929 Reactie Houtkwartier plan Groene zone rondom Alrijne ziekenhuis

Gemeente “koopt” Connexxion locatie

De eigenaar heeft aangegeven de Connexxion locatie te willen verkopen. De huidige huurovereenkomst loopt nog 4 jaar. Het gemeentebestuur heeft aan de raad voorgesteld om voor deze locatie de wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing te verklaren. Dit betekent, dat de eigenaar de locatie bij verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden. Argumenten van de gemeente:…