Cultuur zoekt vrijwilligers . . in de Leidse Hout

Cultuur moet je aan meedoen! Ook in de Leidse Hout. Dus zoeken de Stichting Muziek in de Leidse Hout en Het Openluchttheater altijd vrijwilligers. Aanmelden kan bij Werner Hendriks: hendrikswerner@hotmail.com (06-50526176)   Bijdragen aan de zondagmiddagconcerten in de Waterlelie of aan de voorstellingen van het Openluchttheater is eenvoudig. De organisaties hebben jarenlange ervaring met het…

Zondagmiddagconcerten in de WaterLelie, vanaf 7 mei

Vanaf 7 mei zijn er weer concerten in de WaterLelie. De concerten zijn gepland op de zondagmiddagen, van 13.30 uur tot 14.15 uur en 14.45 uur tot 15.30 uur. De stichting Muziek Leidse Hout heeft onderstaand programma kunnen samenstellen:   7 mei ·     KenG3 14 mei ·     HEART AND SOUL 21 mei ·     SCHLÜSSELSTÄDTER MUSIKANTEN…

‘Stadsbreed participatieproces voor de locatie van het busstation’

Het gemeentebestuur wil komend jaar een ‘stadsbreed participatieproces voor de locatie van het busstation’. Ditmaal worden alle belanghebbenden meteen betrokken. Ditmaal bestaat de uitkomst hoe dan ook uit twee varianten. En ditmaal zal het proces worden begeleid door onafhankelijke personen. Eind januari heeft zij het eenzijdige voorstel voor onderzoek naar een busstation in het Terweepark…

Bewoners Rijnsburgerweg bespreken stand van zaken busstation

Op vrijdagavond 17 februari zijn bewoners van de Rijnsburgerweg en de Kijker welkom bij Teddykids voor een informatieavond over de stand van zaken van het busstation: “Voor en achter de schermen wordt hard gewerkt om de verhuizing naar het Terweepark definitief van de agenda te krijgen. Zover is het nog lang niet. Daarom praten we…

Leiden subsidieert afsluiten eigen terrein

Ondernemers die op hun eigen parkeerterrein overlast hebben van ‘vreemdparkeerders’ als gevolg van de invoering van betaald parkeren kunnen een 50% bijdrage in de kosten van het afsluiten van hun terrein krijgen. Op 1 december heeft de gemeenteraad deze regeling vastgesteld, die inmiddels is ingegaan. De subsidie is een éénmalige tegemoetkoming voor ondernemingen om het…

Besluit busstation goed ontvangen

Het besluit van B&W om alsnog een ‘gelijkwaardig onderzoek’ te doen naar de locatie van het busstation aan zeezijde of stadszijde van het NS station is goed gevallen: Het Leidsch Dagblad citeert ons ‘verstandig’ Sleutelstad laat Laudy aan het woord Unity noemt het een opmerkelijke draai Máár: Bewoners van de Rijnsburgerweg noemen vasthouden aan Terweepark…

Hugo Priemus (TU Delft): ‘Zo vorm je een plan’

Toen Hugo Priemus onze buurtbijeenkomst van 17 januari bijwoonde besloot hij de gemeente Leiden te helpen met zíjn visie op de (ver)plaatsing van het busstation. Als emeritus hoogleraar Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling van de TU Delft Bouwkunde, heeft hij wel verstand van zaken. Op 24 januari stuurde hij zijn notitie aan Burgemeester en Wethouders. Het leest…

Nu officieel: B&W nemen huidig raadsvoorstel busstation terug

Wij vermoedden het gisteren al, maar nu is het officieel: B&W trekken het huidige raadsvoorstel over het busstation in! In een brief van vandaag aan de raad staat dat B&W nu niet verder gaan met het voorstel om alleen het TerweePark als voorkeurslocatie voor het busstation uit te werken. Zij stellen een nieuw raadsvoorstel op…

ROCOV verontrust over plannen verplaatsen busstation

Het verbaast ons zeer dat u, terwijl u dit plan presenteert, nog geen inzicht heeft, of het grootste OV-knooppunt van de concessie ZHN op het beoogde terrein past, maar ook of de inrichting daarvan voldoet aan de eisen voor kwaliteit en toekomstbestendige mobiliteit. Eergisteren – maandag de 30e – schaarde ROCOV Hollands Midden zich bij…

Burgemeester en wethouders houden besluit busstation aan

Vandaag bleek dat B&W van Leiden gisteren géén besluit hebben genomen over het raadsvoorstel ‘locaties busstation’. Wij vinden dat verstandig. Zowel de wethouders als hun ambtenaren hebben ons al weken ervan verzekerd dat het in hun bedoeling lag om dinsdag de 31e het concept raadsvoorstel naar de gemeenteraad te sturen. Dit is gisteren níet gebeurd;…

Draagvlak verplaatsing busstation brokkelt gestaag af, D66 dan ook tegen

Vandaag berichtten de bewoners van de Rijnsburgerweg dat nu ook de oudercomités van elf (11) scholen in het Houtkwartier niet blij worden van verplaatsing van het busstation. Zo brokkelt het draagvlak voor verplaatsing verder af. Vooral voor D66 in Leiden (coalitiepartner en de partij van Bereikbaarheidswethouder Robert Strijk) is het fijn dat alle tegenstanders zich…

Een tussendoortje: nieuwe site Leidsch Dagblad is prachtig

Nu zal iedereen wel over mij *) heenvallen, maar ik doe het lekker toch: wat is die nieuwe site van het Leidsch Dagblad goed! Overzichtelijk en lekkerder leesbaar. De afgelopen dagen heb ik de site al een aantal malen bezocht vanwege het nieuws over de zogenaamde verplaatsing van het busstation. Veel meer dan voorheen betrap…

Onveilige verkeerssituaties aangepakt

Onze bestuursleden zijn al enige tijd in overleg met verkeersontwerpers om een aantal onveilige verkeersituaties binnen de wijk op te lossen. Daar begint aardig schot in te komen: 1. Over de onveilige situaties op de Posthof rotonde, de Rijnsburgerweg en het kruispunt Bargelaan-Rijnsburgerweg wil de gemeente niet praten. Dit hangt samen met de geplande verplaatsing…

Raadsvoorstel busstation sneuvelt onder gezond verstand

Vandaag eens kritiek op het raadsvoorstel van B&W uit geheel andere hoek: logica en argumenteren. Essentieel onderdeel van het raadsvoorstel is de onderlinge vergelijking van verschillende locaties. Een buurtbewoner met een opleiding en achtergrond in helder denken stuurde ons – en de gemeenteraad en het college – daarover het volgende: “De kwaliteit van de nota,…

Stem vóór 1 februari voor het Leids Amateurkunst Festival 2017

In het najaar van 2017 krijgen Leidse amateurs uit alle kunstvormen tijdens het tweejaarlijks Leids Amateurkunst Festival een podium om hun presentaties onder de aandacht van een groot publiek te brengen. Dit kost uiteraard geld. Dus heeft het Festival hiervoor subsidie aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie onder de naam “Jij maakt het mee”. Het…

Rover publiceert reactie op raadsvoorstel: Terwee, Nee!

ROVER, de Vereniging van Reizigers in het Openbaar Vervoer, publiceerde vandaag zijn complete reactie op het raadsvoorstel tot onderzoek naar het TerweePark als locatie voor het busstation: “er is veel teveel onduidelijk en nog onbeantwoord om nu al aan te sturen op het TerweePark als enieg locatiemogelijkheid.” De zorgvuldige manier waarop ROVER zijn eigen standpunten…

Open brief Arriva aan Burgemeester en wethouders: Terwee, Nee!

“Geacht college,   Graag maken wij gebruik van de door u geboden mogelijkheid om onze zienswijze te geven over een mogelijke verplaatsing van het busstation Leiden Centraal van de centrum- naar de zeezijde. Allereerst vinden wij het jammer dat we bij de voorbereiding van uw besluit, gebaseerd op diverse onderzoeken, niet zijn betrokken, terwijl we…

Ook CDA zegt Nee tegen busstation in Terwee

Het CDA heeft ons nog eens de belangrijkste onderbouwing van haar mening over verplaatsing van het busstation naar het Terweepark toegestuurd. Geen speld tussen te krijgen. “Al sinds 2012 is het CDA tegen verplaatsing van het busstation: Bij de verplaatsing van een busstation moet voorop staan dat het OV hier bij gebaat is. Uit alles…

GroenLinks spreekt zich uit tegen busstation in TerweePark

Vandaag meldde GroenLinks zich formeel als tegenstander van een eventuele verplaatsing van het busstation naar het TerweePark. Jos Olsthoorn: “Wij waren al kritisch, maar hebben nu het concept raadsvoorstel met alle onderzoeken kunnen bestuderen: wij kunnen de verplaatsing van het busstation naar de Zeezijde niet steunen.” Voor GroenLinks tellen de volgende argumenten zwaar mee: Alle…

Fietsersbond sluit zich aan bij tegenstanders verplaatsing busstation

De Leidse Fietsersbond ziet geen heil in verplaatsing van het busstation: “De omweg voor buspassagiers (..) is al niet fraai, maar gaat ook nog eens ten koste van de doorstroming van fietsers.” Zie hier hun verrassend heldere analyse en hun voorstel voor een simpele oplossing van het probleem. Standpunt Fietsersbond Verplaatsen busstation is niet nodig