Gemeente verklaart status parkeerboetes

“Persverklaring parkeerboetes Naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag zijn er berichten verschenen dat parkeerboetes (lees: naheffingsaanslagen) van de gemeente Leiden sinds 2015 niet geldig zijn. Dit is niet juist. De uitspraak van het hof betreft een parkeerboete uit de eerste helft van 2015. Tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2015…

Aiaiaiai: Alle parkeerboetes in Leiden sinds 2015 onbevoegd uitgeschreven

Wat een heerlijke primeur heeft het Leidsch Dagblad – lees die krant! – weer. Het gerechtshof heeft een foutparkeerder in het gelijk gesteld: hij kreeg ten onrechte een parkeerboete omdat niemand bij de gemeente Leiden feitelijk bevoegd was een boete uit te schrijven . . . sinds 1 januari 2015. Lees hier alles. Wij laten…

ROVER’s redelijke verzoek: ‘Raad houd vast aan je uitgangspunten’

Vandaag stuurde ROVER een redelijke vraag per brief aan de gemeenteraad: ‘Wij verzoeken u om uw uitgangspunten voor het beoordelingskader duidelijk mee te geven.’ Waarom? Omdat het is opgevallen dat in de brief van burgemeester en wethouders van 27 juni over ‘het participatieproces locatiekeuze busstation’ “wel uw [de gemeenteraad, red.] constateringen in de motie VOD…

Wijkvereniging schenkt Openlucht Theater € 1000

Na de vernietiging van het podiumbaldakijn van het Openluchttheater door vandalen op 4 juli jl., stuurden de vrijwilligers een oproep voor een bijdrage aan vervanging rond. Het bestuur van de wijkvereniging heeft besloten hen € 1000,- te schenken. Wij kregen deze reactie: Wat een geweldige geste van het Houtkwartier: € 1.000,- voor de reparatie van…

Zaterdag 9 september: BuurtBarBeCue

Houdt u alvast de datum vrij?! Zaterdag 9 september zal de BuurtBarBeCue van het Houtkwartier plaatsvinden. Aan locatie en locatie wordt nog gewerkt.

5 juli opnieuw Bijeenkomst Busstation

Daar gaan wij weer! Op 5 juli is er wederom een ‘participatiebijeenkomst’ over de locatie van het busstation. Wij krijgen ditmaal voorgelegd wélke onderzoeken het gemeentebestuur wil uitvoeren naar aanleiding van de kwesties die wij op 17 mei en 7 juni gesignaleerd hebben. E.e.a. zal op 4 juli al zijn afgestemd met ‘de klankbordgroep’.  …

Brand in het Openlucht theater

Zonder commentaar overgenomen van de mail van het Openlucht Theater: “In de nacht van 1 juli op 2 juli jongstleden hebben vandalen de overkapping in brand gezet. Wat rest zijn de palen en de tuibanden. Het OLT-team blijft achter met een schadepost van rond €5.000,- Draagt u het openluchttheater in de Leidse Hout een warm…

Wie zitten er in de klankbordgroep?

Afgelopen week vroegen wij ons af wíe er in de klankbordgroep van het ‘participatietraject busstation’ zitten. De procesbegeleiders van Wesselink Van Zijst zullen deze groep raadplegen over de concept onderzoeksagenda. Niet onbelangrijk dus. Het antwoord op het wíe en hóe is nu bekend. Het antwoord op de vraag waaróm dit gezelschap ‘een evenwichtige vertegenwoordiging van…

En daar gaan we weer . . . derde ronde over het busstation

Het gemeentebestuur nodigt u opnieuw uit voor een bijeenkomst. Ditmaal gaat het over de “ambities stationsgebied”. Het slechte nieuws is dat dit géén ‘participatie’, maar een informatiebijeenkomst is. De gemeente zal “een presentatie geven over de strategische belangen (..) en de oplossingen die zijn geformuleerd.” Die staan dus kennelijk níet ter discussie. Inmiddels zijn wij…

Past een busstation op de taxistandplaats?

Ja hoor, dat past. Een inwoner van de Merenwijk, Aad van de Wijngaart, besteedt zijn tijd niet aan ‘geeltjes plakken op de participatieavond’. Hij meet, ontwerpt en tekent gewoonweg een busstation bovenop de huidige taxistandplaats: “. . . de gemeente organiseert bijeenkomst[en] waar gewone burgers met ideeën kunnen komen om de busstationkwestie op te lossen….

21 juni informatiebijeenkomst Boerhaavecomplex

Architecten Geurst&Schulze willen de universitaire woonwijk Boerhaave tussen Mariënpoelstraat en Boerhaavelaan flink levendiger maken. Op woensdag 21 juni jl. presenteren zij nogmaals hun plannen aan de hand van bijgaande schetsen (PDF, 2Mb). Woensdag 21 juni, 20.00 uur, Grote collegezaal, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52   Mooier en levendiger In grote lijnen blijft de structuur…

‘Participatieproces is een wassen neus’

Het door het gemeentebestuur gestarte en door adviesbureau WesselinkVan Zijst begeleide ‘participatieproces’ over de locatie van het busstation is een wassen neus. Al bij de eerste bijeenkomst op 17 mei keerden de aanwezigen zich tegen de voorgestelde volgorde van het ‘participatieproces’. Op 7 juni waren de opkomst – en de chaos – nóg groter. Vrijwel…

Kom op 7 juni meepraten over het busstation

Op woensdagavond 7 juni is er opnieuw een openbare bijeenkomst in het ‘participatieproces’ over het busstation. De bedoeling is op die avond ‘mogelijke locaties te benoemen en een begin te maken met afwegingscriteria’. Wijkvereniging Houtkwartier is bijzonder kritisch over deze gang van zaken. Komt daarom allen uw eigen stem laten horen. Woensdagavond 7 juni, 18.30…

Evert de Jong (Faljerilstraat) overleden

Altijd aanwezig buurtgenoot Evert de Jong is afgelopen maandag 8 mei overleden. Hij is 82 jaar geworden. Voor de wijkvereniging was De Jong altijd scherp bij het signaleren van zaken die volgens hem niet door de beugel konden. Met name de veiligheid van de scholieren in de buurt ging hem ter harte. Hij maakte zich…

ROVER: “Alleen kijken naar plek busstation is kortzichtig.”

Er komt veel meer op Leiden af dan busverkeer. De ontwikkeling van Openbaar Vervoer in Rotterdam/Den Haag en Amsterdam/Schiphol gaat richting regionale trams (lightrail) en intensiever gebruik van het spoor. Dat zal ook gevolgen hebben voor Leiden. Het OV-knooppunt Leiden is de bottleneck tussen die twee ontwikkelingen. ROVER, afdeling Holland Rijnland, heeft daar bijgaande notitie…

‘Stel eerst een functioneel programma op’, brief van Hugo Priemus

“Beste mensen, Met een zekere regelmaat pleit ik ervoor om voor het Stationsgebied eerst een functioneel programma op te stellen en publiek (door de gemeenteraad) vast te stellen. Binnen dit publieke kader zouden alternatieven ontworpen kunnen worden, waaruit op het juiste moment keuzen gemaakt worden. Bovendien is een duidelijk beeld nodig van de fasering van…

Komt allen op 17 mei ‘participeren’

De ‘burgerparticipatie’ over de planvorming voor een nieuwe locatie van het busstation gaat nu echt van start. Op 17 mei a.s. is er een eerste bijeenkomst. Op 7 juni een tweede. Komt allen! 17 mei, van 17.30 uur tot 21.30 uur, Stationsplein 107 aanmelden tot 12 mei via r.kleine@leiden.nl Het gemeentebestuur nodigt ons allen uit…

Te veel en te snel

‘De locatie van het busstation heeft gevolgen voor vele zaken die de stad aangaan. En het wordt ook weer door vele zaken beïnvloed. Daarom is de extra tijd tot november 2017 voor een nieuwe gedegen locatiestudie – waar nu al weer drie maanden van voorbij zijn – tot het einde van dit jaar (2017) volstrekt…

Spookrijders, nu ook de politie zelf

Ik geef het op. Vanuit mijn raam aan de Kagerstraat – ik werk aan huis – zie ik de ene na de andere spookrijder door de Kagerstraat rijden. Soms kan ik verhoeden dat iemand zich klem rijdt tegen een bus die net in de goede richting de straat in rijdt. Soms meld ik het bij…

Doe mee aan burgerpanel ‘Leiden Centraal Park’

Kom op dinsdagavond 25 april naar Leidse Lente aan de Haagweg 4 om je voorstellen voor ‘Leiden Centraal Park’ in te brengen. ‘Leiden Centraal Park’ was onlangs een van de winnende ideeën op de Burgertop L750 en is nu een burgerpanel. Het Burgerpanel vindt dat alle wijken invloed moeten hebben op de inrichting van het Stationsgebied, nu het nog…