Past een busstation op de taxistandplaats?

Ja hoor, dat past. Een inwoner van de Merenwijk, Aad van de Wijngaart, besteedt zijn tijd niet aan ‘geeltjes plakken op de participatieavond’. Hij meet, ontwerpt en tekent gewoonweg een busstation bovenop de huidige taxistandplaats: “. . . de gemeente organiseert bijeenkomst[en] waar gewone burgers met ideeën kunnen komen om de busstationkwestie op te lossen….

21 juni informatiebijeenkomst Boerhaavecomplex

Architecten Geurst&Schulze willen de universitaire woonwijk Boerhaave tussen Mariënpoelstraat en Boerhaavelaan flink levendiger maken. Op woensdag 21 juni jl. presenteren zij nogmaals hun plannen aan de hand van bijgaande schetsen (PDF, 2Mb). Woensdag 21 juni, 20.00 uur, Grote collegezaal, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52   Mooier en levendiger In grote lijnen blijft de structuur…

‘Participatieproces is een wassen neus’

Het door het gemeentebestuur gestarte en door adviesbureau WesselinkVan Zijst begeleide ‘participatieproces’ over de locatie van het busstation is een wassen neus. Al bij de eerste bijeenkomst op 17 mei keerden de aanwezigen zich tegen de voorgestelde volgorde van het ‘participatieproces’. Op 7 juni waren de opkomst – en de chaos – nóg groter. Vrijwel…

Kom op 7 juni meepraten over het busstation

Op woensdagavond 7 juni is er opnieuw een openbare bijeenkomst in het ‘participatieproces’ over het busstation. De bedoeling is op die avond ‘mogelijke locaties te benoemen en een begin te maken met afwegingscriteria’. Wijkvereniging Houtkwartier is bijzonder kritisch over deze gang van zaken. Komt daarom allen uw eigen stem laten horen. Woensdagavond 7 juni, 18.30…

Evert de Jong (Faljerilstraat) overleden

Altijd aanwezig buurtgenoot Evert de Jong is afgelopen maandag 8 mei overleden. Hij is 82 jaar geworden. Voor de wijkvereniging was De Jong altijd scherp bij het signaleren van zaken die volgens hem niet door de beugel konden. Met name de veiligheid van de scholieren in de buurt ging hem ter harte. Hij maakte zich…

ROVER: “Alleen kijken naar plek busstation is kortzichtig.”

Er komt veel meer op Leiden af dan busverkeer. De ontwikkeling van Openbaar Vervoer in Rotterdam/Den Haag en Amsterdam/Schiphol gaat richting regionale trams (lightrail) en intensiever gebruik van het spoor. Dat zal ook gevolgen hebben voor Leiden. Het OV-knooppunt Leiden is de bottleneck tussen die twee ontwikkelingen. ROVER, afdeling Holland Rijnland, heeft daar bijgaande notitie…

‘Stel eerst een functioneel programma op’, brief van Hugo Priemus

“Beste mensen, Met een zekere regelmaat pleit ik ervoor om voor het Stationsgebied eerst een functioneel programma op te stellen en publiek (door de gemeenteraad) vast te stellen. Binnen dit publieke kader zouden alternatieven ontworpen kunnen worden, waaruit op het juiste moment keuzen gemaakt worden. Bovendien is een duidelijk beeld nodig van de fasering van…

Komt allen op 17 mei ‘participeren’

De ‘burgerparticipatie’ over de planvorming voor een nieuwe locatie van het busstation gaat nu echt van start. Op 17 mei a.s. is er een eerste bijeenkomst. Op 7 juni een tweede. Komt allen! 17 mei, van 17.30 uur tot 21.30 uur, Stationsplein 107 aanmelden tot 12 mei via r.kleine@leiden.nl Het gemeentebestuur nodigt ons allen uit…

Te veel en te snel

‘De locatie van het busstation heeft gevolgen voor vele zaken die de stad aangaan. En het wordt ook weer door vele zaken beïnvloed. Daarom is de extra tijd tot november 2017 voor een nieuwe gedegen locatiestudie – waar nu al weer drie maanden van voorbij zijn – tot het einde van dit jaar (2017) volstrekt…

Spookrijders, nu ook de politie zelf

Ik geef het op. Vanuit mijn raam aan de Kagerstraat – ik werk aan huis – zie ik de ene na de andere spookrijder door de Kagerstraat rijden. Soms kan ik verhoeden dat iemand zich klem rijdt tegen een bus die net in de goede richting de straat in rijdt. Soms meld ik het bij…

Doe mee aan burgerpanel ‘Leiden Centraal Park’

Kom op dinsdagavond 25 april naar Leidse Lente aan de Haagweg 4 om je voorstellen voor ‘Leiden Centraal Park’ in te brengen. ‘Leiden Centraal Park’ was onlangs een van de winnende ideeën op de Burgertop L750 en is nu een burgerpanel. Het Burgerpanel vindt dat alle wijken invloed moeten hebben op de inrichting van het Stationsgebied, nu het nog…

Help het Openluchttheater Leidse Hout aan € 6.000!

Een kleinigheid voor héél Leiden. Vooral wanneer je weet dat het OLT al € 3.700 van die € 6.000 heeft opgehaald met hun crowdfundingactie. Klik hier om uw bijdrage aan dit bedrag toe te voegen. Het Openluchttheater Leidse Hout Het Openluchttheater Leidse Hout (OLT Leidse Hout) is ‘het groenste theater in de regio’ en ligt op de grens…

Kom 27 maart naar presentatie verkeersveiligheidsmaatregelen

Op maandagavond 27 maart presenteert de gemeente zes voorstellen aan de inwoners van onze wijk om de verkeersveiligheid te verbeteren. Kom daarom om 18.30 naar de Aula van het Driestarcollege om hier kennis van te nemen. De plannen zijn in nauw overleg de wijkvereniging uitgewerkt. Uw reacties tijdens de avond zullen nog kunnen worden verwerkt…

Sociaal wijkteam Boerhaave en Station

Het sociaal wijkteam – Voor al uw hulpvragen Mensen gaan naar school, zijn aan het werk, hebben een sociaal leven met familie en vrienden en zijn actief bij verenigingen. Maar niet altijd. Soms lukt het niet om zaken zelf te regelen en is er tijdelijk of voor lange tijd ondersteuning nodig. In dat geval kunt…

Cultuur zoekt vrijwilligers . . in de Leidse Hout

Cultuur moet je aan meedoen! Ook in de Leidse Hout. Dus zoeken de Stichting Muziek in de Leidse Hout en Het Openluchttheater altijd vrijwilligers. Aanmelden kan bij Werner Hendriks: hendrikswerner@hotmail.com (06-50526176)   Bijdragen aan de zondagmiddagconcerten in de Waterlelie of aan de voorstellingen van het Openluchttheater is eenvoudig. De organisaties hebben jarenlange ervaring met het…

Zondagmiddagconcerten in de WaterLelie, vanaf 7 mei

Vanaf 7 mei zijn er weer concerten in de WaterLelie. De concerten zijn gepland op de zondagmiddagen, van 13.30 uur tot 14.15 uur en 14.45 uur tot 15.30 uur. De stichting Muziek Leidse Hout heeft onderstaand programma kunnen samenstellen:   7 mei ·     KenG3 14 mei ·     HEART AND SOUL 21 mei ·     SCHLÜSSELSTÄDTER MUSIKANTEN…

‘Stadsbreed participatieproces voor de locatie van het busstation’

Het gemeentebestuur wil komend jaar een ‘stadsbreed participatieproces voor de locatie van het busstation’. Ditmaal worden alle belanghebbenden meteen betrokken. Ditmaal bestaat de uitkomst hoe dan ook uit twee varianten. En ditmaal zal het proces worden begeleid door onafhankelijke personen. Eind januari heeft zij het eenzijdige voorstel voor onderzoek naar een busstation in het Terweepark…

Bewoners Rijnsburgerweg bespreken stand van zaken busstation

Op vrijdagavond 17 februari zijn bewoners van de Rijnsburgerweg en de Kijker welkom bij Teddykids voor een informatieavond over de stand van zaken van het busstation: “Voor en achter de schermen wordt hard gewerkt om de verhuizing naar het Terweepark definitief van de agenda te krijgen. Zover is het nog lang niet. Daarom praten we…

Leiden subsidieert afsluiten eigen terrein

Ondernemers die op hun eigen parkeerterrein overlast hebben van ‘vreemdparkeerders’ als gevolg van de invoering van betaald parkeren kunnen een 50% bijdrage in de kosten van het afsluiten van hun terrein krijgen. Op 1 december heeft de gemeenteraad deze regeling vastgesteld, die inmiddels is ingegaan. De subsidie is een éénmalige tegemoetkoming voor ondernemingen om het…