Webinar verbouwing bestuursgebouw SCOL

Middels deze nieuwsbrief wordt u uitgenodigd voor een webinar over de verbouwing bij naast het Bonaventura College voor de bestuursgebouwen van SCOL. Deze vindt online plaats op 1 maart van 17:00 tot 18:00.

Energie transitie Houtkwartier

Bij deze vindt u de Nieuwsbrief over de status van de Energietransitie binnen het Houtkwartier. ER heeft al een flink aantal webinars over dit onderwerp plaats gevonden en er zal ook nog een flink aantal komen. Het doel is om iedere straat te informeren over de mogelijkheden op de korte en op de lange termijn.

Globale Bouwplannen Connexxion bekend

De plannen rondom het stationsgebied beginnen wat meer vorm te krijgen en dat is ook voor onze wijk van groot belang, het station is onze grote buurman. Afgelopen week is de conceptvisie voor het stationsgebied gepubliceerd en daar maakt het Connexxion terrein onderdeel van uit. In de de nieuwsbrief kunt u alles lezen over de…

Wijziging Bestuurssamenstelling

Met ingang van 22 januari j.l. is Stijn Hemel uit het bestuur van de wijkvereniging getreden. Wij danken Stijn voor het werk dat hij voor de wijkvereniging heeft gedaan. Met vriendelijke groeten, Het Bestuur.

Excuses

Afgelopen weekeinde heeft de wijkvereniging een verslag van een onderhoud met wethouder North gepubliceerd. Deze publicatie was niet met de wethouder afgestemd en hiervoor bieden wij onze excuses aan. Dit verslag is daarom van onze website verwijderd. Met vriendelijke groeten, Wim Scholten, Voorzitter wijkvereniging Houtkwartier.

Uitslag Participatie Masterplan Verkeer in detail.

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie al kunnen zien hoeveel reacties er zijn geweest. Middels deze (lange) nieuwsbrief (8 blz.) geven we meer inzicht in de resultaten (deel 2). Dit is gebaseerd op een analyse van de wijkvereniging. De gemeente zal een eigen analyse maken.Op basis van een gemeenschappelijke analyse worden afspraken gemaakt over definitieve…

Aanvullende informatie Masterplan verkeer

beste wijkbewoners in het bijgevoegde documenten vindt u meer informatie met tekeningen en overzichtskaarten van de verschillende wijzigingen zoals voorgesteld in het masterplan. Mocht u nog commentaar hebben stuur aub een email naar communicatie@houtkwartier.com

Geen ALV en Nieuwjaarsreceptie

Beste wijkbewoners, normaal gesproken (zonder corona) zouden we omstreeks deze tijd een ALV gecombineerd met een (nieuwjaars-) borrel hebben gehad. Gezien de situatie rondom corona is dit geen haalbare zaak. We hebben daarom als bestuur besloten de ALV uit te stellen naar een later tijdstip dit jaar. We zullen dit plannen zodra er ruimte is…

Resultaten participatie Masterplan verkeer stap 3

De participatieronde voor het masterplan verkeer liep op 9 januari j.l. af. Veel mensen uit de buurt hebben de moeite genomen om de doemee site van de gemeente te bezoeken en hun commentaar op de voorstellen te geven of zelfs nieuwe betere voorstellen te doen. De “doemee” website met al haar beperkingen, is op dit…

Aanvullende Informatie Masterplan Verkeer

Beste Wijkbewoners, Zoals beloofd ontvangt u via deze email uitgebreide informatie over de volgende 3 thema’s in onze wijk Parkeren. Spookrijden in de Kagerstraat Het sluipverkeer door de wijk We hebben geprobeerd om u een helder en overzichtelijk beeld te schetsen van de problematiek en de mogelijke oplossingen. Consequenties van alternatieven zijn beschreven. Er zijn…

Participatie Masterplan Verkeer in gevaar

Beste Wijkbewoners, Zoals jullie weten zijn we als buurtvereniging al sinds het begin van 2020 met de gemeente bezig om het “Masterplan Verkeer” voor de wijk van de grond te krijgen. Dit heeft uitgemond in een eerste participatieronde in de zomer en een twee participatieronde, die nu loopt. Vanuit het bestuur zijn vele uren besteed…

Volgende stap in participatie Masterplan verkeer vrijgegeven.

Deze week is op de Doemee site van de gemeente de volgende fase van de participatie rond het Verkeersmasterplan Houtkwartier vrij gegeven. U kunt uw mening geven over de voorgestelde veranderingen, doe dit vooral! In deze nieuwsbrief leest u de details mbt de participatie.

Herinrichting Houtkwartier Oost

Beste Buurtbewoners zoals u weet ligt er een plan om in Houtkwartier Oost de riolering te vernieuwen. In het kader hiervan vindt er ook een herinrichting van het Houtkwartier Oost plaats. In dat kader heeft u via een inspraaktraject kunnen laten weten welke opties u prefereert. In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van het…

Parkeren Houtkwartier Oost

Bij het herinrichten van de Boerhavelaan, Marienpoelstraat en de van Swietenlaan dat plaats vindt omdat er nieuwe riolering moet worden aangelegd gaan er, als het aan de gemeente ligt, ook een aantal parkeerplaatsen verdwijnen. In deze Nieuwsbrief leggen we de situatie uit zoals wij die zien en ook waarom we het met bepaalde keuzes niet…

Update over de situatie Rijnsburgerweg

De Rijnsburgerweg is de ader van onze wijk, velen van ons rijden, fietsen of lopen er met regelmaat overheen. Er zijn allerlei plannen voor de Rijnsburgerweg waarover we u middels de email al bericht hebben. Dit is deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief Connexxion terrein

Geachte bewoners op velerlei verzoek heeft de wijkvereniging een samenvatting gemaakt van alles wat ons bekend is met betrekking tot de ontwikkeling van de Connexxion-locatie. De nieuwsbrief vind u hier

Verkeers-chaos in het Houtkwartier

Het zal u niet ontgaan zijn, dit weekeind was het absurd druk in het Houtkwartier. In deze nieuwsbrief leest u meer over het hoe en waarom van dit verkeersinfarct in onze wijk

Meer Energienieuws

Ben je woningeigenaar in Leiden én bewoon je zelf je woning? Dan is er de teGOEDbon voor jou! Investeer nu in kleine, energiebesparende maatregelen en ontvang tot 70 euro van je aankoopbedrag retour. Dat is dubbel voordeel, want ook je energierekening gaat omlaag.   Verzilver je teGOEDbon!   TeGOEDbonnen ontvangen?De teGOEDbonnen zijn nu bij alleLeidse woningeigenaren bezorgd….

Energie Transitie

In het Houtkwartier staat een grote verscheidenheid aan huizen, huizen van amper 2 jaar oud en huizen van ruim 100 jaar oud. Recent gebouwde huizen zijn gebouwd om met een laag energie verbruik toch comfortabel te kunnen leven. De oude huizen zijn destijds niet gebouwd met het oog op een laag energieverbruik. Met name deze…

Uitkomst participatie Verkeersplan Houtkwartier

In de afgelopen maanden heeft iedereen uit de buurt haar of zijn mening kunnen geven via de Doemee website van de gemeente over de verkeersplannen voor het Houtkwartier. Deze ronde is op 15 september j.l afgesloten en de resultaten daarvan zijn bekend. Deze vindt u hier.

Uitkomst enquête herinrichting Houtkwartier Oost

Vrijdag 4 september is de bewonersparticipatie deel 2 bij het project Herinrichting Houtkwartier Oost afgesloten. Het is fijn dat zo veel mensen hun stem hebben laten horen. We bedanken iedereen, die heeft bijgedragen. De gemeente zal de resultaten van de enquetes op de DoeMee site uiterlijk in de week van 21 september per brief aan…