Masterplan Verkeer Houtkwartier

De afgelopen jaren bent u allen bezig geweest en/of geïnformeerd over de activiteiten rondom het maken van het masterplan verkeer Houtkwartier. De wijkvereniging is samen met de gemeente en met veel input van de bewoners bezig geweest om er iets goeds voor de buurt van te maken. Het Masterplan ligt er nu en over delen…

Nieuwe Omgevingswet ook voor Leiden.

Beste wijkbewoners, De gemeente heeft een nieuwe versie opgesteld van de Omgevingsvisie Leiden 2040 (versie 1.1). Samen met een groot deel van de wijkverenigingen in Leiden is bijgaand manifest ingediend bij de gemeente Onze visie op de Omgevingsvisie is weergegeven in bijgaande zienswijze. We hebben 6 bezwaren geformuleerd n.l. algemeen en over het vestigingsklimaat, de…

Energietransitie in Leiden en omgeving

Nieuwsbrief Houtkwartier __________________________________________________________________________ Op woensdag 19 mei is door de wijkvereniging Houtkwartier een webinar gehouden over warmtenetten met een focus op Hoge Temperatuur Stadsverwarming. De volgende presentaties zijn daarbij aan de orde geweest: Warmtenetten in Leiden en omgeving                               Wim Scholten Ervaringen met warmtenetten;  nieuwe warmtewet      Annelies Huygen Complexe projecten en ondergrondse infrastructuur    Alfons van Marrewijk…

Nieuwsbrief Houtkwartier Mei 2021

Uitnodiging voor een webinar over warmtenetten in Leiden. Woensdag 19 mei, 19:30 – 21:00 Link: https://youtu.be/tyMxC-_5nqc Meer hierover in de Nieuwsbrief, deze vind u hier .

Sloop Boerhave hoogbouw

Beste wijkbewoner, De Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave heeft bijgaande update gestuurd over de sloopwerkzaamheden van de Boerhaave hoogbouw De gemeente en de Stichting Universitaire woonwijk Boerhaave hebben de afspraken over de slooptijden gewijzigd. Het bestuur van de wijkvereniging is geïnformeerd door 1 van de bewoners van de Universitaire Woonwijk Boerhaave. Noch de gemeente noch de…

3e Nieuwsbrief Houtkwartier

In deze nieuwsbrief (3e deel) komen de volgende zaken aan de orde: Verkeersonderzoek Spoorzijde West Rijnsburgerweg / Posthof rotonde Noord-Zuid verbinding-as Bio-Science-Park Schuttersveld

Nieuwsbrieven

Beste buurtgenoten, hierbij treft u twee nieuwsbrieven aan die u ook al in de email heeft ontvangen. (zo niet geef uw e-mailadres door aan communicatie@houtkwartier.com) In deel 1 van de nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: Onze Algemene Ledenvergadering Participatie in de gemeente Leiden Studentenflat Schilperoortpark Overzicht van de verkeersprojecten in en rondom…

Energietransitie Houtkwartier

In deze nieuwsbrief krijgt u een update over de energietransitie in onze wijk. HT warmtenet in de toekomst: Restwarmte uit Rotterdam  (nog even zonder een helder beeld van de kosten) Gemeentelijke transitievisie warmte in beweging; bijzondere positie Houtkwartier Update nieuwe warmtewet 2.0 Overleg met Vattenfall over hun huidige HT warmtenet

Commentaar Houtkwartier op (bouw)-visie Stationsgebied

Onlangs is de concept gebiedsvisie voor het stationsgebied openbaar gemaakt. Iedereen kon daarop commentaar geven en dat heeft ook de wijkvereniging gedaan. Het commentaar vind u hier. De concept gebiedsvisie is duidelijk beter dan het stedenbouwkundig plan van 2012. Het bevat een prima voorstel voor de inrichting van de Connexxion-locatie. Er wordt verder helaas weinig…

Webinar verbouwing bestuursgebouw SCOL

Middels deze nieuwsbrief wordt u uitgenodigd voor een webinar over de verbouwing bij naast het Bonaventura College voor de bestuursgebouwen van SCOL. Deze vindt online plaats op 1 maart van 17:00 tot 18:00.

Energie transitie Houtkwartier

Bij deze vindt u de Nieuwsbrief over de status van de Energietransitie binnen het Houtkwartier. ER heeft al een flink aantal webinars over dit onderwerp plaats gevonden en er zal ook nog een flink aantal komen. Het doel is om iedere straat te informeren over de mogelijkheden op de korte en op de lange termijn.

Globale Bouwplannen Connexxion bekend

De plannen rondom het stationsgebied beginnen wat meer vorm te krijgen en dat is ook voor onze wijk van groot belang, het station is onze grote buurman. Afgelopen week is de conceptvisie voor het stationsgebied gepubliceerd en daar maakt het Connexxion terrein onderdeel van uit. In de de nieuwsbrief kunt u alles lezen over de…

Wijziging Bestuurssamenstelling

Met ingang van 22 januari j.l. is Stijn Hemel uit het bestuur van de wijkvereniging getreden. Wij danken Stijn voor het werk dat hij voor de wijkvereniging heeft gedaan. Met vriendelijke groeten, Het Bestuur.

Excuses

Afgelopen weekeinde heeft de wijkvereniging een verslag van een onderhoud met wethouder North gepubliceerd. Deze publicatie was niet met de wethouder afgestemd en hiervoor bieden wij onze excuses aan. Dit verslag is daarom van onze website verwijderd. Met vriendelijke groeten, Wim Scholten, Voorzitter wijkvereniging Houtkwartier.

Uitslag Participatie Masterplan Verkeer in detail.

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie al kunnen zien hoeveel reacties er zijn geweest. Middels deze (lange) nieuwsbrief (8 blz.) geven we meer inzicht in de resultaten (deel 2). Dit is gebaseerd op een analyse van de wijkvereniging. De gemeente zal een eigen analyse maken.Op basis van een gemeenschappelijke analyse worden afspraken gemaakt over definitieve…

Aanvullende informatie Masterplan verkeer

beste wijkbewoners in het bijgevoegde documenten vindt u meer informatie met tekeningen en overzichtskaarten van de verschillende wijzigingen zoals voorgesteld in het masterplan. Mocht u nog commentaar hebben stuur aub een email naar communicatie@houtkwartier.com

Geen ALV en Nieuwjaarsreceptie

Beste wijkbewoners, normaal gesproken (zonder corona) zouden we omstreeks deze tijd een ALV gecombineerd met een (nieuwjaars-) borrel hebben gehad. Gezien de situatie rondom corona is dit geen haalbare zaak. We hebben daarom als bestuur besloten de ALV uit te stellen naar een later tijdstip dit jaar. We zullen dit plannen zodra er ruimte is…

Resultaten participatie Masterplan verkeer stap 3

De participatieronde voor het masterplan verkeer liep op 9 januari j.l. af. Veel mensen uit de buurt hebben de moeite genomen om de doemee site van de gemeente te bezoeken en hun commentaar op de voorstellen te geven of zelfs nieuwe betere voorstellen te doen. De “doemee” website met al haar beperkingen, is op dit…

Aanvullende Informatie Masterplan Verkeer

Beste Wijkbewoners, Zoals beloofd ontvangt u via deze email uitgebreide informatie over de volgende 3 thema’s in onze wijk Parkeren. Spookrijden in de Kagerstraat Het sluipverkeer door de wijk We hebben geprobeerd om u een helder en overzichtelijk beeld te schetsen van de problematiek en de mogelijke oplossingen. Consequenties van alternatieven zijn beschreven. Er zijn…

Participatie Masterplan Verkeer in gevaar

Beste Wijkbewoners, Zoals jullie weten zijn we als buurtvereniging al sinds het begin van 2020 met de gemeente bezig om het “Masterplan Verkeer” voor de wijk van de grond te krijgen. Dit heeft uitgemond in een eerste participatieronde in de zomer en een twee participatieronde, die nu loopt. Vanuit het bestuur zijn vele uren besteed…

Volgende stap in participatie Masterplan verkeer vrijgegeven.

Deze week is op de Doemee site van de gemeente de volgende fase van de participatie rond het Verkeersmasterplan Houtkwartier vrij gegeven. U kunt uw mening geven over de voorgestelde veranderingen, doe dit vooral! In deze nieuwsbrief leest u de details mbt de participatie.