Parkeren Houtkwartier Oost

Bij het herinrichten van de Boerhavelaan, Marienpoelstraat en de van Swietenlaan dat plaats vindt omdat er nieuwe riolering moet worden aangelegd gaan er, als het aan de gemeente ligt, ook een aantal parkeerplaatsen verdwijnen. In deze Nieuwsbrief leggen we de situatie uit zoals wij die zien en ook waarom we het met bepaalde keuzes niet…

Update over de situatie Rijnsburgerweg

De Rijnsburgerweg is de ader van onze wijk, velen van ons rijden, fietsen of lopen er met regelmaat overheen. Er zijn allerlei plannen voor de Rijnsburgerweg waarover we u middels de email al bericht hebben. Dit is deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief Connexxion terrein

Geachte bewoners op velerlei verzoek heeft de wijkvereniging een samenvatting gemaakt van alles wat ons bekend is met betrekking tot de ontwikkeling van de Connexxion-locatie. De nieuwsbrief vind u hier

Verkeers-chaos in het Houtkwartier

Het zal u niet ontgaan zijn, dit weekeind was het absurd druk in het Houtkwartier. In deze nieuwsbrief leest u meer over het hoe en waarom van dit verkeersinfarct in onze wijk

Meer Energienieuws

Ben je woningeigenaar in Leiden én bewoon je zelf je woning? Dan is er de teGOEDbon voor jou! Investeer nu in kleine, energiebesparende maatregelen en ontvang tot 70 euro van je aankoopbedrag retour. Dat is dubbel voordeel, want ook je energierekening gaat omlaag.   Verzilver je teGOEDbon!   TeGOEDbonnen ontvangen?De teGOEDbonnen zijn nu bij alleLeidse woningeigenaren bezorgd….

Energie Transitie

In het Houtkwartier staat een grote verscheidenheid aan huizen, huizen van amper 2 jaar oud en huizen van ruim 100 jaar oud. Recent gebouwde huizen zijn gebouwd om met een laag energie verbruik toch comfortabel te kunnen leven. De oude huizen zijn destijds niet gebouwd met het oog op een laag energieverbruik. Met name deze…

Uitkomst participatie Verkeersplan Houtkwartier

In de afgelopen maanden heeft iedereen uit de buurt haar of zijn mening kunnen geven via de Doemee website van de gemeente over de verkeersplannen voor het Houtkwartier. Deze ronde is op 15 september j.l afgesloten en de resultaten daarvan zijn bekend. Deze vindt u hier.

Uitkomst enquête herinrichting Houtkwartier Oost

Vrijdag 4 september is de bewonersparticipatie deel 2 bij het project Herinrichting Houtkwartier Oost afgesloten. Het is fijn dat zo veel mensen hun stem hebben laten horen. We bedanken iedereen, die heeft bijgedragen. De gemeente zal de resultaten van de enquetes op de DoeMee site uiterlijk in de week van 21 september per brief aan…

Super Hoogbouw op Connexxion komt dichterbij!

Dinsdagavond 8 september heeft de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling voor de tweede keer gesproken over de gebiedsvisie Schipholweg. De discussie in de commissie heeft over een aantal zaken in de gebiedsvisie duidelijkheid gegeven: De bouwhoogte gaat minimaal naar 70 meter De Parmentierweg blijft open De geplande hoeveelheid kantoorruimte en woningen blijft gelijk De fracties van de…

Werkzaamheden Nieuweroord

De gemeente laat weten dat door corona de oplevering van de woningen bij Nieuweroord vertraagd is. In de komende weken zullen echter alle woningen stap voor stap opgeleverd worden. De openbare ruimte wordt heringericht en daar kan hinder van ondervonden worden, lees hier het bericht van de gemeente.

Nieuwsbrief Juli 2020

De Nieuwsbrief Houtkwartier Juli 2020 vindt u hier . Recent zijn er twee participatie trajecten binnen onze wijk gestart, deze nieuwsbrief beschrijft welke dit zijn en hoe u mee kunt doen. Wij wensen u allen een goede vakantie. De laatste jaren heeft de wijkvereniging samen met de bewoners van voormalige Agneslocatie begin september een wijk…

Wordt Connexxion 2e LEAD?

Wat heeft LEAD met Connexxion te maken? LEAD is een bouwproject voor 580 appartementen langs de Willem de Zwijgerlaan. Het project bestaat uit 3 hoge torens van resp. 115, 85 en 65 meter met een inpandige fietstalling voor 1200 fietsen en een inpandige parkeergarage voor 370 voertuigen. Bouwen in Leiden is prima maar de hele…

Multicourt Visser’tHooft

Op de locatie van de school Visser ’t Hooft hebben jarenlang 2 tennisbanen gelegen. Ze lagen, verscholen achter een beukenhaag, nauwelijks zichtbaar direct achter de parkeerplaats van de school. Vorig jaar in de zomer is er gecommuniceerd, dat de tennisbaan zou veranderen in een multicourt sportveld. Het nieuwe sportveld was in maart gereed. Direct daarna…

DUWO Schilperoortpark: meer groen en meer oog voor de omgeving.

Onlangs is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een studenten-woontoren door DUWO in het Schilperoortpark. De toren staat aan de rand van het Houtkwartier en zal een dusdanige hoogte hebben dat iedereen deze van uit zijn of haar huis en tuin zal kunnen zien. Naast het ter discussie stellen van de buitenproportionele hoogte (67…

Nieuwe Boerhaave-toren hoger en groter!

De Boerhaave-stichting is druk doende om in 3 stadia een groot deel van het oppervlak tussen de Boerhaavelaan, Marienpoelstraat en de van Swietenstraat opnieuw te bebouwen. Het laatste deel van dit project is de vernieuwing van de toren. Initieel was het de bedoeling de toren van de stichting Boerhaave te renoveren. Onlangs is duidelijk geworden…

Energiescan voor VVE.

Energiescan voor VVE’s De gemeente Leiden biedt de mogelijkheid aan om een energiescan te laten uitvoeren. Deze is gratis. Er kunnen maximaal 20 VVE’s gebruik maken van deze mogelijkheid. Voor sommige VVE is dit niet relevant gezien de recente bouwdatum voor andere mogelijk wel. Het gaat om een uitgebreide scan met monitoring van het energiegebruik….

Groen Nieuws voor de wijk!

Hier vindt u de nieuwsbrief van de maand mei met veel nieuws over de op hande zijnde vergroening van de wijk.

Nieuws ontvangen of lid worden?

Als je in het Houtkwartier woont en graag op de hoogte blijft, geef ons dan je e-mailadres door. [formidable id=8 title=true description=true] Wil je meteen lid worden van de wijkvereniging, vul dan dit tweede formulier in:

Het Groen rond Dieperpoel

Vorige week hebben we als wijkvereniging een overleg gehad met de wijkambassadeur Groen en Openbare Ruimte van de gemeente. Via dit nieuwsbericht willen we jullie met name informeren over de gemaakte afspraken over het groen rondom Dieperhout. Houtlaan De berm aan de kant van de nieuwe huizen. Voor de nieuwbouw bloeiden hier in het voorjaar…